За да развиваме постоянно отношенията си с мрежата си от контакти, д-р Айвън Майснер, основател и главен визионер на BNI, съветва всяка седмица да си отделяме време за поне едно или две от следните действия:

  • изпращане на написана на ръка благодарствена бележка
  • телефонно обаждане просто „да се чуем“
  • провеждане на лична среща
  • препоръка за бизнес за някой, който не ни е поискал препоръка
  • включване на нечие представяне/реклама в бюлетина на вашата фирма
  • препращане на статия, която може да е от интерес за някой от контактите ви
  • организиране на съвместно занимание (развлекателно, спортно, културно и т.н.), на което да поканите различни хора от мрежата си
  • посещение на нетуъркинг събитие (вземете някого от мрежата си със себе си)
  • излагане на рекламни материали на вашите партньори в офиса ви

Можете да допълвате списъка, той съвсем не е изчерпателен. Не забравяйте, че „изграждането на мрежа от контакти изисква повече време, отколкото пари, повече внимание, отколкото търсене на изгода.“

Author

Напиши коментар