Кристиана Атанасова е горд член на BNI Лидер и управляващ съдружник на фирма Смайли Хоум, занимаваща се с управление и поддръжка на сгради и професионален домоуправител. Благодарение на активното използване на системата на BNI от страна на Кристиана, през изминалия месец тя сключва сделка, която поражда идеята за нов тип услуга в портфолиото на нейната компания.

„През 2018г. бях поканена да присъствам на среща на BNI Лидер, което все още беше в процес на учредяване. Взех решение за присъединяване почти веднага, поради следните съображения – не исках да си представям, че мой конкурент всяка седмица ще презентира марката си пред 40 собственика на бизнес и че друг, а не аз, ще разменя контакти с дружеството и неговите гости. Тогава пресметнах, че членския внос разпределен пропорционално на месеците в годината, се равнява на 120 лв. на месец, което е нищожен маркетингов разход и се присъединих, без да знам дали това би работило за мен или не, тъй като моите клиенти са крайни – не корпоративни.

В началото бях на мнение, че за мен BNI ще е източник на добри бизнес партньорства и идеи, но след двугодишно обучение на колегите какво прави професионален домоуправител Смайли Хоум и кои са неговите клиенти, през изминалия месец благодарих на колега от BNI за сключена сделка на стойност 8781 лв. Сделката е обвързана с 2 годишен абонаментен договор за обслужване на 111 апартамента в нов комплекс, а благодарение на моя колега Смайли Хоум предложи изключителни условия за сградата и инвеститора ѝ.

Така се зароди и идеята и за нов тип услуга в портфолиото на Смайли Хоум.

Благодаря BNI!“

Author

1 Коментар

Напиши коментар