Знаете ли кои са първите два въпроса, които Джон Максуел, №1 експерт по лидерство, задава на събеседника си при ново запознанство? 1) „Какво правиш, за да развиваш себе си?“ 2) „Какво правиш, за да развиваш останалите?“ Максуел прави това цял живот – създава и развива лидери. На Международната BNI конференция, той сподели кои са трите най-често задавани към него въпроса от лидери, които искат да изградят силен екип:

Въпрос №1: Как да направя екипа си по-добър?

  • Опознайте екипа си. За да направите екипа си добър, първата стъпка е да го познавате добре. Всеки един негов член. Разберете кои са силните и слабите страни на всеки един и подхранвайте таланта му.

Въпрос №2: Как да създам среда на растеж?

  • Създайте фирмена култура, градяща се върху общи ценности. Да станеш най-добрия в нещо е лесно, трудната част е да се задържиш на върха. Чрез обучения екипът ви ще усвоява нови знания и умения, но те няма да имат дълготраен ефект, ако не се осланят на култура и традиции.

Въпрос №3: Как да разгърна потенциала на екипа си в дълбочина?

  • Развивайте отношенията между екипа си. Става дума за отношения извън работата. Истински, дълбоки човешки отношения. Енергията в един екип зависи до голяма степен от това доколко се харесват помежду си членовете му.
Author

Напиши коментар