Всички в BNI знаем колко голяма разлика правят посетителите в срещата и колко са важни те за дружеството – срещите са по-енергични, носят нови контакти и най-вече  повече бизнес възможности.

Липсата на посетители струва на нашето BNI дружество стотици хиляди левове пропуснати сделки. Нека направим някои бързи изчисления. 350 е броят на бизнес лидерите в BNI България понастоящем. През 2021 год. всеки решава и започва да кани поне един посетител всеки месец, което прави 4 200 посетители за годината. Нека бъдем консервативни и приемем, че в резултат на сделките и препоръките   от посетители се генерира бизнес от средно 1 000 лв. на посетител. 4 200 000 лв. е допълнителният бизнес, който ще бъде генериран от повечето посетители  и средния бизнес на бизнес лидер ще нарасне с 30%. (или 12 000 лв).

Author

Напиши коментар