Препоръката е непреходен способ за получаване на повече бизнес от устойчиви източници. Изследвания сочат, че 50% от всички продажби* са в резултат на препоръка, a клиентите, дошли по препоръка, са по-лоялни и носят до 25% по-високи печалби**. Ако смятате, че сте изчерпали източниците си на препоръки, обмислите отново следните идеи:

1.         Хора от свързани с вашата бизнес области

Свързаните бизнес области често работят с едни и същи клиенти в различни етапи от задоволяването на техните нужди. Това дава много благоприятна почва за съвместно сътрудничество и обмен на препоръки помежду им. Неслучайно, един от най-ефективните инструменти в системата на BNI са Бизнес ядрата. Изграждайте отношения с хора от бизнеси във вашата сфера, с които имате допирни точки и ползите няма да закъснеят.

2.         Клиенти, чиито очаквания сме надхвърлили.

Бъдете професионалисти в това, което правите, и се грижете нивото на удовлетвореност на клиентите ви винаги да е високо. В това начинание освен отличната ви експертиза ще ви помогнат добра фирмена култура и ясни ценности, високо ниво на обслужване, лоялна програма. Вашите доволни клиенти винаги ще са готови да ви подкрепят.

3.         Хора, за които създавате ползи.

Даващите печелят® е формулата на успеха в BNI, но тя е толкова успешна, защото е приложима и извън организацията. Клиентите ви или хората, които благодарение на вас са получили ползи под различна форма – помощ, услуга, съвет и т.н., е много вероятно да ви препоръчат като надежден и сигурен партньор.

4.         Хора, чиито услуги използвате.

Отношенията с вашите доставчици са също толкова важни, колкото отношенията с клиентите ви. Те имат широк кръг от контакти в различни сфери и ако се утвърдите като точен и сериозен клиент, препоръките от тяхна страна няма да закъснеят.

5.         Хората от вашия екип.

Подобно на клиентите, въвлечените членове на екипа също не биха пропуснали да похвалят високия ви професионализъм. Те познават работата ви отблизо и могат да бъдат силен източник на препоръки. Обгрижвайте ги, бъдете пример и ги насърчавайте непрекъснато да надграждат знанията и уменията си в сферата.

6.         Хора, на които сте давали препоръки.

Когато даваме препоръка ние залагаме репутацията си и му гласуваме доверие. Обикновено отсрещната страна оценява нашето отношение и следващия път, когато нашия партньор се сблъска с подходяща препоръка, ще се сети най-напред за нас.

7. Хора, от които сте получавали препоръка.

Те вече са ви се доверили, единственото, което трябва да направите е да продължавате да оправдавате доверието им. Поддържайте същото високо ниво на професионализъм, за да ги запазите като източник на препоръки.

8. Членове на групи за препоръки.

Фокусираните бизнес срещи за обмен на препоръки са сигурен начин за генериране на повече бизнес. BNI е най-голямата и успешна организация за маркетинг чрез препоръки в света с доказано ефективна система, изграждана и усъвършенствана в продължение на 36 години. Нашите членове се радват на редица предимства, които гарантират ритмичен поток от препоръки за бизнеса им.

* Проучване на https://www.mckinsey.com/
** Източник: https://whr.tn/3bftINv

Author

Напиши коментар