Основателят на BNI, д-р Айвън Майснер, представя в едноименна книга резултати от тригодишно изследване с 12 000 хора от бизнеса от всички континенти, 49,8% от които жени и 50,2% мъже. Темата на проучването е бизнес нетуъркинг и различията между половете.

Анализът на получените данни показва, че общото е повече от различното в отговорите на двата пола, но все пак има някои статистически значими разлики. Едната от тях е, че жените в по-голяма степен признават ролята на нетуъркинга за своя успех, за разлика от мъжете.

Друга значима разлика е, че жените отдават приоритет на изграждането на отношения и отделянето на време за опознаване на колегите си по нетуъркинг. Те търсят допирни точки и задават въпроси, които демонстрират загриженост, например: “Лесно ли намерихте къде да паркирате?“.

Жените измерват успеха от нетуъркинг с новите отношения, с обогатеното качество на вече съществуващите такива, с подобрените си умения за нетуъркинг и водене на разговор. Мъжете – със сключените сделки.

Разликите във фокуса при нетуъркинг намира отражение и в самооценката на двата пола: като свое най-силно предимство в нетуъркинга жените определят умението да свързват хората (54%), а мъжете – превръщането на отношенията в бизнес възможности (60%).

Ето и съветите на Айвън Майснер и неговите съавтори за повече успех към Венера и Марс, към луната и слънцето, към ин и ян:

Author

Напиши коментар