Първоначалните данни показваха ръст от 25%, но в крайна сметка бизнесът по препоръки, генериран от бизнес лидерите в BNI България през първото тримесечие на 2021 год., е 28,4% повече от същия период на 2020 и възлиза на 3 867 288 лв.!

Погледът в дълбочина към всичко, което направихме заедно през януари, февруари и март, за да генерираме повече бизнес, разкрива интересни моменти.

По своята численост общността на BNI  България не се е променила съществено. В ключови показатели за начина на прилагане на системата на BNI за генериране на бизнес се наблюдават съществени изменения.

Присъствието на бизнес срещите на дружествата се повишава от 93,6% на 95,8% – малко изменение, съществени последици.

Броят на личните срещи се увеличава от 2 032 на 3 107 или с 52%.

Общият брой на препоръките нараства символично с 3%, но бизнесът нараства почти 10 пъти повече. Или в крайна сметка зад значително по-големия бизнес стои подобреното качество на препоръките, в резултат на по-пълното прилагане на системата на BNI за генериране на бизнес.

И въпросът, който може би очертава най-добре пътя напред е „Искаме ли повече бизнес?“ или предпочитаме нещо друго. И ако отговора е в полза на бизнеса, да продължим да подобряваме качеството на всичко, което правим заедно в BNI.

Author

Напиши коментар