16 април 2021 год. Бизнесът по препоръки, генериран от BNI лидерите в България достигна 50 милиона лева! Още 20 пъти по толкова и нашата голяма дръзновена цел от 1 милиард лева бизнес по препоръки ще бъде осъществена!

Отдаването на признанието е една от ценностите на BNI. Празнуването и забавлението са утвърдени BNI традиции. В подготовка за партито за 50 милиона бизнес по препоръки нека си припомним как празнувахме досега.

  • 1 000 000 лв. бизнес по препоръки, 1 декември 2016 г.
  • После отбелязахме направо 10 000 000 лева на 18 октомври 2018 г.
  • На 22 март 2019 г., в разгара на BNI търси талант, между другото отбелязахме 17 000 000 лева.
  • 25 000 000 лева празнувахме на 17 септември 2019 (всъщност докато организирахме празненството милионите вече бяха 27).

Гответе се! Предстои да празнуваме 50 000 000 лева бизнес в BNI България.

Author

Напиши коментар