„Преди да се превърнете в лидер, успехът е свързан с личностното ви израстване. Когато сте лидер, успехът е свързан с израстването на другите.“ – Джак Уелч

Знаете ли, че броят на длъжностите в разширения лидерски екип е цели 12? Това са 12 възможности да усвоите умения, които след това ще можете да прилагате в бизнеса ви извън BNI и дори в личния си живот. Основните ползи, които носи всяка позиция в РЛЕ, са: 

 • Повече видимост
 • По-добро опознаване на членовете и задълбочаване на отношенията
 • Принос към развитието на дружеството и растеж на бизнеса

Освен тях, обаче, всяка отделна длъжност носи още много различни позитиви. Нека ги разгледаме.

 1. Президент – ще усъвършенствате организирането и провеждането на регулярни срещи с голям брой хора и ще развиете уменията си за проследяване и измерване на представянето на членове на екипа
 2. Вицепрезидент по качеството– ще подобрите и развиете ораторските, ръководните и арбитърските си умения
 3. Вицепрезидент по растежа – ще се превърнете в експерти в управлението на време и блестящите представяния/речи
 4. Координатор посетители – опитът на тази дъжност ще ви помогне да сте по-убедителни и да се справяте умело с възражения и откази
 5. Комисия по лиредство – поставянето на цели и изпълнението им ще ви се удава с лекота, защото като част от комисията, ще съумявате по-лесно да определяте измерителите на успеха

“Когато заех длъжността секретар в първия лидерски екип на дружеството, бях все още неуверена в себе си. Благодарение на ангажиментите, които поех с позицията, и на доверието от страна на моите колеги, открих в себе си неподозирана сила и днес съм по-решителна и готова да посрещна всякакви предизвикателства.“

Николета Тодорова, BNI Лидер


 • Координатор образование –ще развиете ораторските си и презентационни умения и ще се научите как умело да улавяте вниманието на останалите
 • Координатор събития – ще се превърнете в експерт в организирането на големи групи от хора, управлението на средства и планирането на събития, а промотирането им пък ще ви се удава с лекота
 • Координатор ментори – ще подобрите социалните си умения, ще се научите бързо да откривате и да решавате проблеми, които възпрепятстват общия успех
 • Координатор Растеж – ще добиете опит в изграждането на успешни стратегии за растеж, като същевременно ще станете шампион в преодоляването на препятствия по пътя
 • Координатор брандинг – след опита на тази позиция, ще сте по-организирани и по- прецизни, ще усъвършенствате работата си в екип и ще се научите да балансирате работата си с различни звена
 • Координатор BNI Connect – ще преоткриете ментора в себе си и ще добиете увереност в технологичните си способности
 • Уебмастър – ще имате възможност да изградите или затвърдите видимостта на дружеството ви в социалните медии и едновременно да усъвършенствате дигиталните си умения – жизненоважни за всеки бизнес в днешно време.

Напиши коментар