Вдъхновени и мотивирани от „традиции + иновации“ като една от основните ценности на организацията, от 1 април т.г. BNI България въвежда нов Светофар на успеха, по-известен като „силата на единицата“.

Освен нова скала за измерване на резултатите и отпадане на един от показателите (БЗСС), най-съществената промяна се крие в периода, който новият Светофар ще обхваща – 1 месец!*

*Всеки Светофар на успеха ще обхваща само изминалия месец, а не както досега – последните 6 месеца. 


Нова скала за измерване на резултатите:

Само малка част от ползите, които новият Светофар ще предостави, са:

  • По-кратка взаимовръзка между действия и резултати,
  • Ясни и лесно запомнящи се критерии,
  • Всички показатели имат еднаква тежест,
  • Резултати месец за месец (!). 
Author

Напиши коментар