Да даваш повече, отколкото се очаква от теб, без да разчиташ, че ще получиш в замяна.  Този житейски принцип е водеща ценност в BNI и в живота и работата на Мирослав Ангелов –  управител на водещата счетоводна компания MKAFinance и Президент на BNI Диамант.
Средата на растеж в MKAFinance, подхранвана от взаимно доверие, приятелство и коректност, е в основата на успеха на компанията. Именно отборният дух и доволните клиенти са движещата сила по пътя към прогреса и най-голяма мотивация за Мирослав.
За да запази лидерската позиция в своята област, той не спира да усъвършенства знанията и уменията си и да ги предава на професионалните обучения, които организира. Освен да научава нови неща, в свободното си време обича да свири на китара.
Повече за Мирослав четете в интервюто:
Име: Мирослав Ангелов
Бизнес област: Счетоводство
Компания и позиция: MKAFinance – Управител
Години в бизнеса: 12
Години в BNI: 2
Ползите, които създавам, са…: С големия житейски и професионален опит зад гърба ми, допринасям за създаване на работна среда, в центъра на която са приятелството и коректността. Значителна добавена стойност за цялата дейност на представляваната от мен счетоводна кампания, както и за обкръжението около мен, има и вниманието ми към детайла – в личен и в професионален план. Както всеки лидер следва да бъде – задавам посоката с увереност и целенасоченост, но същевременно спазвам принципа на „пръв между равни“ като уважавам мнението и старанието на всеки служител и/или партньор. Често правя професионално ориентирани обучения, с което искам да предам своя опит и познания с една единствена цел – нашите клиенти да получават възможно най-качествените услуги на ежедневна база.
Моят идеален клиент е…: В природата не съществува съвършенството като считам, че това важи и за клиентите. Всеки един от тях има различни очаквания, виждания и желания и бидейки клиентски насочен, аз винаги се старая да обърна достатъчно внимание на всеки един клиент и не само да оправдая очакванията, а да ги надмина. Давайки повече, отколкото се очаква от мен, превръща като с магическа пръчка всеки един клиент в идеален.
Бизнес проект/постижение, с което се гордея най-много: Гордея се с всички постижения на ежедневна база на екипа, който гордо ръководя. Нещо повече, считам, че най-добрият бизнес проект, респективно постижение, е създаването от нулата на водеща счетоводна компания в България с все по-голямо международно признание с оглед малкия пазар и високата конкуренция. Доказателство за успешния проект са доволните клиенти, които ежедневно ни благодарят за добре свършената ни работа като споделят, че времето, в което не са знаели за нас и не са използвали нашите услуги, е не само безвъзвратно изгубено, но и им е струвало и значителни финансови средства.
Моята любима положителна BNI история: Никога няма да забравя признанието и голямата отговорност, която ми беше гласувана, когато бях избран за президент на BNI Diamond. Няма нищо по-зареждащо от това да видиш как професионалисти от различни сфери ти доверяват воденето на толкова сложна и отговорна организация.
С времето и с помощта на много други бизнес лидери превърнахме BNI Diamond в дружество със собствена енергия и дух.
Най-ценната препоръка, която съм получавал/а: Най-ценната препоръка, която съм получавал, е да посетя среща на BNI. Това доведе до много изключително ценни бизнес контакти и приятелства, както и разрастване на бизнеса ми с ползотворни нови клиенти.
Най-ценният бизнес урок, който съм научил/а: В мен беше затвърдено виждането, че трябва отговорност, постоянство и желание за работа, за да се развиваш личностно и професионално.
Малко хора знаят за мен, че… Свиря любителски на китара и обичам да организирам.
Мисъл, която ме вдъхновява: Че хората разчитат на мен и моя екип! Движеща сила за мен са ежедневните резултати, екипната работа и силния устрем към развитие и поддържане на високо професионално ниво.
Моята най-голяма цел за следващите 5 години: Да превърна познатите „Big four” в “Big five” с водеща роля на МКАFinance.
Author

Напиши коментар