Николай Златев открива призванието си в създаването на ползи за хората от непривилегировани общества. Благодарение на образованието си в областта на психологията, с лекота вниква в проблемите на тези групи и успява да открие общ език. Предишният му опит в SOS детски селища България го подготвя за следващата стъпка по пътя към личната му мисия и така през 2010 г. се присъединява към Фондация за социална промяна и включване като ръководител направление социални дейности. Организацията е част от BNI Партньори от самото създаване на дружеството през 2015 г. Научете повече за каузата на ФСПВ и как да я подкрепите.

Николай, разкажи ни повече за Фондация за социална промяна и включване. За кого и по какъв начин създавате ползи?

Фондация за социална промяна и включване е основана през 2008 г. с подкрепата на неправителствена организация от Великобритания с основна цел да работи за социалното развитие и интеграция на непривилегировани хора, групи и общности на територията на страната ни. Основните ни направления са 3:

  • Превантивна работа по отношение на ранното отпадане от образователната система на деца от уязвими общности. Дейностите по програмата са насочени към намаляване на маргинализиращите фактори по отношение на образованието и социалната адаптация в ранна детска възраст и към създаване на условия за равен старт в етапа на предучилищното образование. Културните различия често правят учебната среда чужда и плашеща за децата от тези общности и те често престават да посещават училище след 4-5 клас. За да прекъснем този порочен кръг, ние работим с деца между 3-5 години в центъра ни за „Ранно детско развитие“ в кв. Факултета.
  • Социалните предприятия са друг аспект от нашата дейност. Това са предприятия с изразен социален ефект спрямо лица от уязвими групи. С други думи – бизнес с мисия и с цел преодоляване на социалната изолация. До момента сме управлявали малък ресторант в гр. София, автомивка в гр. Бургас, като за тези проекти сме получавали финансиране от еврофондове и различни социално отговорни организации. Към момента активната ни дейност е производство на ръчно изработени сапуни. Могат да бъдат поръчани от тук.
  • В BNI активно участваме с програмата ни „Дом възможност“, която е в подкрепа на младежи, напускащи социални институции или приемни семейства. След навършване на пълнолетие държавата вече не носи отговорност за тези младежи и те в много кратък срок трябва сами да вземат изключително важни решения как да продължат живота си. Това е изключително ключов момент за развитието на всеки млад човек, който трябва за много кратък период да си отговори на въпроси като: „Къде ще живея?“, „Какво ще работя?“, „На кого мога да се доверя” и т.н. Много често вариантите пред тях са два – да станат част от сивия или криминалния сектор, или да започнат работа и да продължат своето развитие, което не могат да направят без подкрепа. Тук се намесваме ние, предлагайки подслон, подкрепа и напътствие според техните желания и възможности към достойно развитие и професионална реализация. Подкрепата ни е в рамките на 2 години, като в крайна сметка нашата дейност е от полза както за самите тях, така и за цялото общество. Двете ни жилища са с капацитет до 10 места, като към днешна дата през тях са преминали около 200 младежа по пътя си към самостоятелен и достоен живот.

Защо избра да бъдеш част от Фондация за социална промяна и включване?

Открих призванието си в социалната дейност. Работил съм и в сферата на бизнеса, но открих, че не там е моето място. По образование съм психолог и психотерапевт. Социалната сфера е средата, в която мога да бъда полезен със своите знания и умения. Това ми носи удовлетворение. Преди ФСПВ бях част от екипа на „SOS Детски селища в България”, където работех с младежи преди напускането на услугата. Там натрупах опит, опознах системата и работата ми във фондацията дойде като естествено продължение на моята кауза. Видях чудесна възможност да помагам и в следващия етап от развитието на тези млади хора.

Кога започна твоята BNI история, как попадна в организацията?

Работихме по проект с британци, занимаващи се с подобна на нашата дейност, които  споменаха за съществуването на организация, в която бизнесите се подкрепят взаимно и в която има възможно за включването и на неправителствена организация. Във ФСПВ винаги сме вярвали, че мисията на всяко НПО е да бъде мост между различните обществени слоеве. Бизнесът и хората в нужда не се срещат често, затова ние прегърнахме идеята за BNI. Чрез BNI подпомагаме нашите млади хора и същевременно запознаваме бизнеса с една друга реалност, която често остава невидима. Много предприемачи желаят да помагат, но не знаят как и към кого да се обърнат.

Кои са ползите от участието на НПО в бизнес организация като BNI?

Освен, че запознаваме бизнеса в България със социалните аспекти в нашата държава, участието ни в BNI помага на нас да овладеем езика на бизнеса. Научихме се да се представяме за 40 секунди, да обясняваме ясно кои са ползите, които създаваме – това е много ценно за нас. Получаваме повече видимост и гласност за проблемите, които решаваме. И разбира се, получаваме препоръки и дарения, благодарение на които продължаваме нашата дейност.

Как можем да помогнем?

Имаме DMS кампания, в която се включиха много BNI бизнес лидери. С SMS с текст DMS DOM на номер 17 777 се регистрира дарение да стойност 1 лв. Системата изпраща в отговор покана за подкрепа с месечен абонамент в размер на 2 лв. При обратен отговор DA, абонаментът се активира, а след третия месец се получава покана за повишаване стойността на дарението на 5 лв. В сайта на DMS има подробна информация за процеса. Към момента активните ни месечни DMS дарители са 87 лица с дарения от 2 лв. и 25 – с 5 лв. Целта ни е да достигнем 1000 активни дарители, които биха покрили месечната издръжка на двете жилища по програма „Дом Възможност“. Тази кампания позволява да постигнем много с малко.

От BNI получаваме и финансова подкрепа за различни наши инициативи. Последната такава беше летен лагер. С младежите посетихме затвора във Враца, където заедно със свои връстници играха футбол, взаимодействаха, видяха какво е „от другата страна“ – последствията от избора на лош път и ползите от положителната промяна. Точно тогава се случи, че един от младежите ни падна лошо и счупи ръка. Споделихме на Facebook страницата ни за инцидента и веднага с мен се свърза BNI бизнес лидер, готов да помогне. Така много бързо успяхме да съберем средствата.

Колеги от BNI Партньори са правили обучения за младежите – вече бивш член на BNI, например, направи обучение, свързано с поставянето на цели, личностното развитие и постигането на резултати. Заедно със Станислав Гецов разработихме и реализирахме финансирането по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси на проекта ни за ресторант.

Получаваме и, разбира се, периодични дарения на немалка стойност, за което съм изключително признателен на BNI общността.

Случвало ли се е да получавате безвъзмездна помощ, която да не е обвързана с финансова подкрепа? Имате ли необходимост от „дарения“ на лично време или физическа сила?

Няколко години подред BNI бизнес лидери се включват с физически труд по време на традиционната ни коледна кампания, в която раздаваме подаръци на хора в нужда от различни възрасти. Тогава получаваме огромна доставка – пълен камион с подаръци, които трудно бихме разтоварили и разпределили без помощта на доброволците.

Кои са препоръките, които търсите в момента?

Търсим средни или големи IT компании, които имат или биха искали да развият своя CSR политика (политика на корпоративна социална отговорност). Имаме реализирани вече няколко програми в партньорство с големи компании, където освен финансова подкрепа за проектите ни, във формална и неформална среда нашите младежи са обучавани от хорта от компанията на ключови знания и умения, които не са могли да придобият досега. Общуването, споделеният личен опит, разменените съвети по различни житейски въпроси и справянето с предизвикателствата от ежедневието често дават изключително голяма стойност както за младежите, така и за техните ментори.

Кои са следващите цели и проекти на ФСПВ?

Много бих се радвал двете жилища по програма „Дом Възможност“ да започнат да се издържат от дарения, получени от България. За това са необходими около 6000 лв. месечно. Фокусът ни е върху DMS кампанията и достигането до поне 1200 месечни дарители.

 

Author

Напиши коментар