Какво се случва със старите матраци, след като ги подменим с нови? Подпрени до контейнера, захвърлени на тревната площ край блока – гледка, на която често се натъкваме в ежедневието. Сега нека си представим как би изглеждало това за мащабите на хотел или лечебно заведение със стотици легла. Към момента единственото законово решение е старите матраци да бъдат извозвани към депата за отпадъци. Там те заемат 10 пъти повече място (на база тегло) от стандартния битов отпадък. Решение вече има и то се нарича „Rematrak“ – проект, в който активно участие вземат петима BNI бизнес лидери.

С всяка година нуждата от услуга за рециклиране на старите матраци става все по-осезаема, най-вече при търговците, към които обикновено потребителите се обръщат за решение след закупуване на нов. Така през 2019 г. се ражда идеята за „Rematrak“. Възложител и бенефициент на проекта е Биоком ЕООД със собственик Гена Събева –  бизнес дама с богат опит в редица сфери на бизнеса.

За ръководител е назначена Мариела Начева от Екотийм ООД и BNI Партньори, която своевременно стартира проучване на добри практики в страни с вече установен механизъм за справяне с проблема. Мариела работи в сферата на управление на екологични проекти от 2008 г. – първоначално в областта на Управление на водите, а от 2013 г. – в областта на Управление на отпадъците и прилагане принципите на кръговата икономика.

Проектът „Rematrak” е демонстрационен за България – към момента регламентирани дейности по подготовка за повторна употреба или рециклиране на използвани матраци  на практика не съществуват. Пътят на стария матрак обикновено минава през контейнера за битов отпадък, където той престоява до няколко дни при различни атмосферни условия и става негоден за повторна употреба и рециклиране, и завършва в депата. Годишният обем на изхвърлени матраци за страната е между 350 000 – 500 000 броя. Дунапренът, който е основен компонент на по-голямата част от матраците, се разлага в природата за около 600 години. Идеалната цел на „Rematrak“ е да отклони матраците от депата и да удължи максимално техния живот чрез рециклиране или подготовка за повторно използване.

Между 5 – 10% от изхвърлените матраци подлежат на повторна употреба след преминаване през процедури по дезинфекция. Средно 25% (на база тегло) от състава на матрака подлежи на рециклиране. Над 90% от дървесните и метални компоненти са годни за рециклиране. От полиуретанът, който се извлича от вътрешността на матраците, може да се създаде изолационен материал, който да се използва в строителството.

Стойността на финансирането на „Rematrak“ за една година е 441 204 лв., като 359 606 лв. са осигурени безвъзмездно по линия на ОП „Околна среда“, а останалите 81 597 лв. се от страна на бенефициента.

40% от тежестта на спечелването на проекта зависи от доброто разработване и реализиране на кампаниите за популяризирането му и разгръщането на потенциала за репликиране. С тази отговорна задача се заема екипа на Десислава Пенчева, маркетингова агенция „Market Trend“, BNI Диамант, която става част от проекта по препоръка на Юлия Аткова, BNI Премиум.

Комуникационната кампания обхваща редица дейности, сред които проучване, управление на PR кампании, работа с медии, инфлуенсъри, популяризиране в социални мрежи, организация на събития, подготовка на печатни материали и др. Market Trend постига по-широко достигане до свързаните с предмета на проекта индустрии чрез браншовите организации. Проведени са информационни срещи с Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/, кръгла маса в БТПП, както и няколко пресконференции.

Целевите групи, към които проектът е насочен, са:

  • Домакинства;
  • Бизнеси, които генерират излезли от употреба матраци;
  • Потенциални потребители на рециклирани матраци;
  • Професионални организации, социални партньори, неправителствени организации, средства за масово осведомяване, журналисти, лидери на общественото мнение, информационни служби в рамките на министерства и общини.

За успешното изпълнение на целите си, „Rematrak“ се нуждае от подкрепата на сътрудници, които да съхраняват старите матраци до извозването им към базата за рециклиране, намираща се в с. Петърч, общ. Костинброд. Към момента мрежата от сътрудници се състои от 8 търговски обекта на „Борса за матраци Вит“, като преговори се водят с мебелния гигант Ikea и други големи мебелни магазини. Пейя Стойнова – собственик и управител на ВИТ – Борса за матраци, Младост, част от BNI Про, споделя:

„Прегърнах идеята и силно вярвам, че реализирането на проекта ще доведе до облекчение както на търговците, така и на потребителите. Да се организира извозване на стария матрак до депо е скъпо удоволствие за повечето хора. „Rematrak“ може да реши този проблем. Вече ще бъде възможно и легално заедно с доставката на нов матрак, търговецът да изземе стария и да го предаде за рециклиране или подготовка за повторна употреба. В страната има поне 2000 търговски обекта, от които може да бъде закупен матрак, за които, освен всичко останало, припознаването в каузата на „Rematrak“ може да бъде и добър инструмент за продажба.“

В екипа по проекта участват още двама BNI бизнес лидери: Илия Събев (Събеви груп, BNI Индустрия) като експерт логистика и Зоя Маврова, BNI Максимум, счетоводител на проекта. Генерираният бизнес по препоръки между екипа на „Rematrak“ възлиза на над 80 000 лв.

Прогнозата е през февруари 2023 г. базата в с. Петърч да бъде въведена в експлоатация. Очаква се пълният капацитет на потенциала за рециклиране на употребяваните матраци (30 хил. бр. / год.) да се достигне в срока на дълготрайност на проекта (5 години), като в първата година се стартира от 8-10 хил. бр. годишно. При осреднено тегло на един матрак от 25 кг. и постигане на 80-85% извличане на рециклируем материал, това би означавало отклоняване от депата на 200-250 тона едрогабаритни обемни отпадъци.

Ако познавате собственици на мебелни магазини и търговци на матраци, които биха се припознали в каузата, свържете го с екипа на „Rematrak“. Повече за проекта можете да научите в официалния сайт или във Facebook.

Author

Напиши коментар