Сделките по препоръки в общността на BNI България за изминалата година възлизат на над 25 000 000 лева. Това е с 37% повече от генерираният бизнес през предходната година. Как се случва така, че 350 бизнес лидери успяват да отворят врати един за друг, да достигат до търсените клиенти и да сключват смислени сделки?

  1. Като са обединени от желанието за растеж и общи ценности: Даващите печелят, позитивна нагласа, учене през целия живот, отговорност.
  2. Като са избрали да бъдат в среда на растеж и се обграждат с хора, с които израстват заедно.
  3. Като системно (всяка седмица) изграждат отношения със съмишлениците си по растеж.
  4. Като са определили ясно кои клиенти търсят и ги комуникират още по-ясно пред своите партньори за бизнес препоръки.
  5. Като щедро дават бизнес препоръки (горещи и подготвени за предстоящо обаждане контакти) на своите партньори за препоръки.

Високите резултати, непрекъснатият поток от положителна енергия и вдъхновяващите истории за успешни партньорства ни мотивират да се подобряваме и да си поставяме все по-високи цели. Най-доброто предстои!

Author

Напиши коментар