Майки, съпруги, домакини, бизнес дами – да, жените наистина са чудо! Умело жонглират с всички свои роли и посрещат предизвикателствата на живота с увереност и непримиримост. Дамите в BNI България несъмнено са вдъхновяващи лидери, готови да дават, и резултатите го потвърждават. В духа на днешния празник, разглеждаме аспектите на нетуъркинга и бизнеса, в които женското лидерство е доминиращо.

В своята книга „Business Networking and Sex: Not What You Think“, д-р Айвън Майснер изследва силните страни и някои от основните разлики между двата пола в контекста на бизнес нетуъркинга. Според резултатите от изследването, проведено сред 12 000 участници (49,8% от които жени и 50,2% мъже), жените отдават приоритет на изграждането на отношения и отделянето на време за опознаване на колегите си по нетуъркинг. Те търсят допирни точки и задават въпроси, които демонстрират загриженост. Това твърдение се потвърждава и от резултатите в BNI България през последната 1 година (8 март 2022 – 7 март 2023). През този период дамите отчитат 19% по-голям брой на личните срещи спрямо мъжете.

Изследването, ръководено от д-р Майснер, разкрива също тенденцията жените да измерват успеха от нетуъркинг с новите отношения и с обогатеното качество на вече съществуващите такива. Доказателство отново откриваме в резултатите – през последната година нежните лидери на BNI България са поканили с 19% повече посетители на седмичните срещи в сравнение с колегите от силния пол. В резултат на своите добри комуникационни умения, дамите се радват и на 17% повече получени препоръки. 

Резултатите за разглеждания период сочат още, че дружеството с най-голям процент на бизнес лидерите от нежния пол е BNI Премиум – цели 67%. Съотношението в полза на мъжете пък е най-голямо в BNI Растеж Пловдив – дамите в дружеството са 28%.

Author

Напиши коментар