Участието в BNI = повече бизнес в по-кратки срокове – това показват резултатите от скорошно проучване*, проведено от BNI.

Препоръките в BNI се реализират в сключени сделки 2 пъти по-често и в  38% по-кратки срокове в сравнение с препоръките, идващи от други маркетингови канали, сочи проучването. Разликата идва от системното прилагане на добри практики, благодарение на които бизнес лидерите изграждат отношение на доверие помежду си.

Срещите на дружествата в BNI се състоят веднъж седмично за около деветдесет минути, в които бизнес лидерите говорят за своя бизнес и разменят качествени препоръки, които се реализират в сделки 55% от времето.

Моделът на BNI предоставя възможност на собствениците на компании да намалят времето и ресурсите, които влагат в маркетинг, като същевременно увеличат резултатите си благодарение на подкрепата на доверения „маркетингов екип“ от членовете на тяхното BNI дружество.

BNI създава всички необходими предпоставки за успех на своите членове – специализирани бизнес обучения, подкрепяща среда на растеж, структурирани нетуъркинг събития за нови контакти и достъп до най-голямата бизнес мрежа в света.

За да се докоснете до позитивната атмосфера на резултатните бизнес срещи в BNI България, свържете се с нас на office@bni.bg и ще ви насочим към най-подходящото за вас дружество.

*източник: https://prn.to/3FphfFn

Author

Напиши коментар