На 16 май от 16:00 – 17:30 ч. собствениците и лидери от общността на BNI и техни специални гости ще обменят препоръки, идеи и ценен опит по време на онлайн събитието за създаване на контакти „Нови бизнес срещи“. Последното издание през февруари събра 120+ представители от различни сфери на бизнеса. Ето какво споделят някои от тях:

Нови бизнес срещи е доказано ефективен формат на BNI България за разширяване на мрежата от контакти и установяване на партньорства с 3-годишна история, десетки успешни издания и над 95% положителна обратна връзка от участниците. За да създаде допълнителни бизнес възможности за собствениците и лидери от общността на BNI и техни специални гости, организацията отваря врати и предоставя безплатен достъп до събитието.

5 причини да се включите:
  1. 55% от препоръките в BNI се реализират в сключени сделки в 38% по-кратки срокове в сравнение с препоръките, идващи от други маркетингови канали.
  2.  370+ бизнес лидери в системата на BNI България са генерирали нов бизнес по препоръки на стойност над 25 000 000 лв. през последните 12 месеца.
  3. Представяте бизнеса си пред ангажирана аудитория от десетки потенциални клиенти или партньори.
  4. Участвате в 4 кръга на фокусирани бизнес разговори.
  5. Разширявате кръга си от контакти и сферата си на влияние.
Ако вие сте:
  • Собственици на установени компании, които целят растеж през 2023 г.,
  • Професионалисти, отговорни за продажбите в компанията,
  • Хора от бизнеса, които търсят нови контакти,

Нови бизнес срещи е идеалното събитие за вас!

Връзка за включване ще бъде изпратена на участниците с потвърдена регистрация: https://bit.ly/41M8WwK

 

Author

Напиши коментар