Резултатите от анкета, проведена в BNI Максимум, показва, че повечето бизнес лидери са се присъединили заради атмосферата и позитивните хора в дружеството. Когато обаче идва време за вземане решение за подновяване на членството, тогава превес взимат бизнес резултатите и широките възможности за бизнес. Маги Маркова, транспортна компания SBA BULGARIA LTD, разкрива кой е най-сигурният път към увеличаване на ползите за членовете.

Как и защо да растем като дружество?

Всеки от нас, когато е стартирал бизнеса си, е бил като планински извор – пълен с енергия и голям потенциал, бистър и чист  в мечтите си, нетърпелив да тръгне по своя път. Така започваме да оформяме нашето корито – ние сме като едно мъничко поточе. Ако желаем да станем големи, да генерираме още енергия, по пътя си ще трябва да присъединим и обединим сили с други подобни поточета – нашите доставчици, клиенти, екип и кръг от хора.

Следващият наш личен избор е как да продължим. Да вървим по пътя си сами и да рискуваме коритото ни да  „пресъхне“ в моменти на тежка икономическа ситуация или пък да излезем от него и разпилеем енергията си в моменти на икономически възход. Или да се присъединим към по-големи водни потоци и да обедим енергията.

Тези големи потоци са организации от различен тип –браншови организации, клубове, други. BNI е също такава организация. Когато се присъединяваме към ручея, важно наше решение е и точно в коя част на  потока ще се влеем – в средата, където водата е бърза и енергията на другите ни подхваща и увлича. Или в крайбрежните води, където всичко се случва по-бавно и рискуваме да се завихрим в малко вирче на брега с леко застояла вода и обитавано от попови лъжички. Всички знаем, че рибите плуват в дълбоките и бързи води.

До тук бяха нашите лични избори. Вливайки се в ручея (присъединяване към дружество), ние сме изправени пред  следващия избор – дали да пораснем и станем пълноводна река, или да продължим да бъдем жизнерадостен ручей с много потенциал и слаба реализация.

На брега на ручеите се стоят воденици. И ако изберем да бъдем малък ручей, то тогава 80% от нашата енергия ще отива за завъртане на воденичен камък. Или 80% от усилията ни ще отиват в дейности, предпоставка за повече бизнес, и само 20% ще са в реализиран бизнес.

Ако обаче изборът ни е да станем пълноводна река, да продължим да присъединаваме потоци и ручеи. И растем… Тогава на пътя на нашата енергия ще може да се постори ВЕЦ. На пътя на реката, за да се хване максимално енергията, не на брега. И тогава нашата потенциална енергия ще отива за създаване на електроенергия, която ще решава проблеми и дава ползи. Математиката показва, че при 32 члена на дружество, контактите от първи ред са 1024. А това е сила!

Наш е избора какво искаме: да хвърляме усилия за задвижване на воденичен камък или да превърнем нашият потенциал в съзидателна енергия!

Author

Напиши коментар