Само 2 месеца след откриването си, второто BNI дружество на българския бряг на Черно море постига завиден растеж и си поставя дръзки цели до края на мандата. За 8 срещи екипът на BNI Уникат нарасна с 8 нови бизнес лидери, а генерираният бизнес по препоръки достигна 120 000 лв. Какви са следващите цели пред дружеството споделя президентът на BNI Уникат – адв. Жанета Жекова.

„Водещата ни цел за следващите 6 месеца е увеличаването на екипа до 51 бизнес лидери, като с това дружеството да се превърне в платинено. Да потигнем този резултат ще спомогнат останалите цели:

    • Адв. Жанета Жекова

    • утвържване на културата „Даващите печелят“ в дружеството;
    • постоянно увеличаване на броя и качеството на генерираните препоръки;
    • нарастване на общата сума на сключените сделки.

Стремежът е средният принос на всеки от бизнес лидерите да надхвърля една препоръка/седмица и един посетител месечно към края на мандата. Вярваме, че с общи усилия ще успеем да достигнем 1 милион лева бизнес от препоръки до октомври.

Уверени сме, че вървим в правилната посока към постигане на измеримите цели за мандата. Лидерският екип е поел инициативата за създаване на спокойна, сплотена и мотивираща атмосфера, която да способства както за задържането на бизнес лидерите, така и за решението посетителите да станат част от BNI Уникат.“

BNI Уникат се среща всяка сряда от 7:45 ч. в Кампус 90, гр. Варна.

Запознайте се с екипа на дружеството в официалния сайт.

 

Author

Напиши коментар