Последни публикации

BNI България 15 юли 18:30 – 21:30 ч. Летни бизнес срещи 18 юли 15:30 – 17:30 ч. Разширени представяния и…

BNI България успешно изпълни проект за безвъзмездно финансиране от ЕС в размер на 20 000 лв. по План за възстановяване…