Author

bni

Browsing

BNI България успешно изпълни проект за безвъзмездно финансиране от ЕС в размер на 20 000 лв. по План за възстановяване…

Видео конкурсът „Cheers to 40 Years“ търси най-впечатляващите лични истории за израстване, сътрудничества и успехи в BNI. Подготовката за тържественото отбелязване…