След като вече ви разкрихме как според Джо Харт безпрецедентните ситуации създават безпрецедентни възможности (вж. темата от предишния брой), е време да споделим какви съвети даде изпълнителният директор на Дейл Карнеги на Международната BNI конференция относно изграждането на взаимоотношения в дигиталния свят:

Доверието стои в основата на всички човешки взаимоотношения. Но какво всъщност представлява то? Какви са съставните му части и как се изгражда у другите? За Джо Харт доверието представлява съвкупността от нашите компетенции, искреност и желание да помагаме на другите.

Колко важно е доверието в бизнеса?

Според проучване на Дейл Карнеги от 2020 г.:

  • 37% от клиентите имат пълно доверие на човека, от когото купуват.
  • 71% от клиентите предпочитат да купят от човек, на когото имат доверие, отколкото от човек, който им предлага по-ниска цена.
  • 76% от клиентите ще ви препоръчат, ако ви имат доверие.

Доверието е най-голямото конкурентно предимство, което може да имате! Бъдете много внимателни, защото се печели много трудно и се губи много лесно“, споделя ДжоХарт.

Как да изграждаме доверие в дигиталния свят?

Джо Харт акцентира върху няколко основи умения в междуличностните взаимоотношения, които изграждат доверие:

  • Бъдете истински заинтересовани от човека отсреща.
  • Бъдете добър слушател. Насърчавайте другите да говорят за себе си.
  • Съобразявайте темите на разговор с интересите на събеседника си.
  • Винаги се опитвайте да разберете отсрещната гледна точка.
  • Обрисувайте идеите си с думи.

Самият Дейл Карнеги определя 4 основни показателя, по които всички останали ни оценяват и изграждат мнение и доверие към нас: какво правим, как изглеждаме, какво казваме и как го казваме.

Снимка: www.sincodiv.org.br

Author

Напиши коментар