BNI може да бъде най-ефективния маркетингов инструмент за всяка компания. Всеки маркетингов инструмент работи на принципа на фунията – нека разгледаме нашето BNI дружество като своеобразна маркетингова фуния, като за улеснение няма да акцентирамe на спецификата на BNI спрямо всеки друг маркетингов канал.

Обхвата на дружеството като фуния се определя от броя на бизнес лидерите в него. Способността ни да черпим маркетинговия потенциал на дружеството е следствие от типа препоръки, които искаме.

Тук е важно да направим 3 уточнения:

  • Препоръката е страничен продукт от значими дългосрочни отношения;
  • Последователно искане на правилните препоръки създава устойчив поток от бизнес;
  • Формулата на успеха в BNI може да се сведе до правилни препоръки  + лични срещи с избрани посетители и в резултат – нарастващ брой препоръки от 3-ти порядък.

Как вида на препоръките, които търсим, могат да влияят на бизнеса, който генерираме в BNI?

  • Не искаме препоръка, т.е. не даваме никаква идея на бизнес лидерите в дружеството как могат да ни помогнат – това е вариантът, в който в нашето седмично представяне разказваме историята и дейността на наши бизнес;
  • Търсим препоръки за сделки, т.е. транзакционни препоръки – това е вариантът, в който в нашето седмично представяне се казва:

„Ако си търсите и/или ако познавате хора, които…“

Така може да се постигне повече, но все пак кръгът на възможностите е ограничен – колко хора можем да познаваме, които…?

  • Друг вариант е да търсим препоръки за източници на препоръки – бизнеси, с които обслужваме едни и същи клиенти и се допълваме без да се конкурираме. Една транзакционна препоръка е една сделка. Една препоръка за източник на препоръки може да е десетки сделки. Тук вече кръгът от бизнес възможности става практически неограничен.

Съсредоточаването върху източниците на препоръки, а не върху единични сделки, има няколко непосредствени последствия:

  • Свободния нетуъркинг се превръща в най-важната част от срещата;
  • Разрастването на дружеството се превръща в приоритет;
  • Вниманието се насочва от следващата сделка за бизнеса към следващия етап на растеж на бизнеса.

За автора:

Пламен Вълчев има богат опит в международни финансови институции, където е стратег и двигател за постигане на растеж и водещи пазарни позиции. Той е човек с широк поглед и любопитство, който се захваща със значими предизвикателства, за да постигне резултати, които изглеждат невъзможни. Говорител, обучител и коуч в Maxwell Leadership – Mentorship Team. Притежава единствената в България квалификация Certified Franchise Executive. Запомнящ се корпоративен лидер, успешен бизнес собственик, от 2015 г. Пламен насочва своята енергия за утвърждаване на ценностите и бизнес практиките на BNI в България.

Author

Напиши коментар