На международен BNI уебинар за обмяна на ценен опит и идеи, Хю Щайнер, регионален директор на BNI Швейцария, сподели с глобалната BNI общност 10 доказано успешни практики за канене на посетители. Колко от тях използвате вие?

  • Използвайте LinkedIn (сега, повече от всякога!).
  • Включете като предизвикателство бизнес лидерите да поканят посетител по време на обучение или събитие.
  • Не канете хората, които вече познавате. Канете онези, които искате да ви станат клиенти.
  • Всеки път когато някой се опитва да ви продаде нещо – поканете го на среща.
  • Организирайте график за студени обаждания.
  • Използвайте списъка с BNI бизнес областите на всяка седмична среща.  
  • Насочете фокуса върху конкретни свободни бизнес области.
  • Работете в сътрудничество с други BNI дружества. Всеки посетител, чиято бизнес област е заета, е потенциален член за друго дружество.
  • Разпределете няколко отбора в дружеството, които да канят посетители заедно.
  • Организирайте събития и използвайте успешния формат на бързите бизнес срещи.
Author

Напиши коментар