По време на всяка седмична среща на BNI дружество един от бизнес лидерите прави разширено представяне на бизнеса си, запознава всички присъстващи с основните елементи на дейността си, демонстрира продукти и в детайли разяснява мисията и целите на своята компания. Това е един от силните инструменти, които помагат на всички в общността да могат да дават и получават най-подходящите препоръки.


Тема: Финансиране за фотоволтаични проекти: възможности и специфики

Презентатор: Росица Чопева

Комапания: xFigureFinance

Дружество: BNI Индустрия

Дата: 23 ноември (вторник), 7:45 ч.


Тема: Смисълът на животозастраховането

Презентатор: Светлозар Дончев

Компания: Граве България

Дружество: BNI Приста

Дата: 24 ноември (сряда), 7:45 ч.


Тема: Fast books

Презентатор: Христомир Христов

Компания: Fast Books

Дружество: BNI Про

Дата: 24 ноември (сряда), 7:45 ч.


Тема: Преводи от Арте Док- традиции и иновации

Презентатор: Таня Карабашева

Компания: Арте Док

Дружество: BNI Диамант

Дата: 25 ноември (четвъртък), 7:45 ч.


Тема: Архитектурно проектиране и интериорен дизайн

Презентатор: Богдан Беков

Компания: А Прим Студио

Дружество: BNI Капитал

Дата: 26 ноември (петък), 7:45 ч.


Тема: Здрава и сияйна кожа

Презентатор: Бизнес ядро здраве и красота

Дружество: BNI Максимум

Дата: 26 ноември (петък), 7:45 ч.

Author

Напиши коментар