Всички проблеми, касаещи бизнес лидерството, се изучават и коментират от десетилетия. Въпреки това няма категорично определение на понятието бизнес лидер. Ясно е обаче, че лидерството не е просто лично качество, не се припокрива с мениджмънт, не се изчерпва със способност за влияние върху групи хора и не е единствено и само визионерство.

В същината си бизнес лидерството е процес на социално влияние, което активира усилията на другите за постигане на ясно обособена цел. Бизнес лидерът е човек, който има визия, среда и ангажимент за постигане на фиксирани цели. Той трябва да бъде виртуоз в комуникацията, да знае кога и как да „натисне правилния бутон“, да планира, балансира, да поема рискове, да взема решения, да носи отговорности за последствията от решенията си.
И всичко това не би било постижимо, ако самият той не е достатъчно устойчив, енергичен, осъзнат и вътрешно мотивиран.

Експертите по лидерство са единодушни в едно – бизнес лидерът трябва да има високо ниво на самоконтрол. Търсейки отговор на въпроса кои свои качества трябва да управлява всеки успешен бизнес лидер, ще се позова на съветите, които дава Джон Максуел – един от най-авторитетните експерти по лидерство в САЩ.

Управлявайте емоциите си. Емоционалната интелигентност е важна за всеки човек и особено важна за бизнес лидера, защото неговите действия засягат много хора. Успешните лидери знаят кога да показват емоциите си и кога да ги сдържат. Когато правят такъв избор, те си задават въпроса от какво се нуждае екипът им и знаят, че трябва да поставят другите, а не себе си на първо място.

Управлявайте времето си. Времето е безценно. Писателят и психолог Чарлс Спецано казва, че хората не плащат в пари, а плащат във време.

Ако си кажете, казва Спецано: След пет години ще съм спестил достатъчно, за да си купя тази вила, това, което всъщност казвате е, че къщата ви струва пет години – една дванадесета част от зрелия ви живот.“

Дори и да звучи крайно, разсъждението върху тази теза би ни помогнало да видим работата си в друга светлина и да променим начина, по който управляваме времето си.

Управлявайте приоритетите си. Максуел съветва приоритетите да се разпределят във времето по следния начин:

  • 80% от времето – за работа, в която сте най-силен
  • 15% от времето – за работа, в която все още се учите
  • 5% от времето – в другите необходими области

За прилагането на тази доказано ефективна методика е нужно бизнес лидерът постепенно да преминава от всестранен към тесен специалист, т.е. от човек, който върши много неща добре, към човек, който върши само няколко неща, но изключително добре.

В подкрепа на това твърдение може да се добави и мнението на популярния бизнес консултант и изследовател Джим Колинс:

„Тези, които изграждат прогресиращи фирми, използват списъка с нещата, които трябва да престанат да правят толкова често, колкото и списъка със задълженията си. Със забележителна дисциплина те се освобождават от всякакви странични глупости“.

Управлявайте енергията си. От личен опит мога да споделя, че дори и хората, които имат висок енергиен заряд, могат да се почувстват напълно изтискани.

Заради високите нива на стрес, липсата на положителни константи и изобилието от променливи с отрицателен знак, животът в днешни дни е изключително напрегнат.

Няма актуална статистика за това колко процента от бизнес лидерите изпадат във фаза на професионално прегаряне, но дори и без такава е видно, че проблемът с енергийното изцеждане е неоспорим факт. А неговото решение се крие във внимателно разпределяне на енергията и приоритетите.

Управлявайте мисленето си. Писателят Джеймс Джоинс е категоричен: „Умът ви ще ви върне точно толкова, колкото сте сложили в него“.

С други думи, ако не сложим нищо в него, няма да има какво да вземем. Бизнес лидерите са сред най-заетите хора. Често темпото на работа е толкова високо, че не остава време за мислене.

Максуел твърди, че „най-големият враг на доброто мислене е заетостта“, а „една минута, прекарана в мислене, често е по-ценна от един час, прекаран в приказки или във вършене на работа, която не е планирана предварително“.

Съветът е да се отделя специално време  за разсъждения, анализи, планиране, оценки и стратегии.

Управлявайте думите си. Думите са мощно оръжие, което може да атакува, да защитава или да наранява.

Ако искаме да сме сигурни, че думите ни имат достатъчна тежест, трябва да ги претегляме с изключителна акуратност. Ако имаме да казваме нещо, което си заслужава, трябва да умеем да  го кажем кратко и стегнато. Ако не можем, понякога е най-добре да замълчим, защото:

Една добре подбрана дума е достатъчна да спре бягащата армия, да преобърне поражението в победа и да спаси цяла империя“.  (Емил дьо Жерарден)

За автора:

Елка Димитрова е управител на Елестра ЕООД и горд член на BNI Максимум от март 2019 г. Компанията ѝ предлага изработка на разнообразна гама от рекламни материали и опаковки с помощта на екип от специалисти с висока професионална подготовка и дългогодишен опит в областта на графичния и конструктивен дизайн, предпечатната подготовка и изработката на продукти от хартия и картон.

Author

Напиши коментар