Седмичните BNI срещи са мястото, където бизнес лидерите и техните посетители изграждат отношения, разменят контакти и създават нови бизнес възможности. Присъствието на посетители води до редица ценни ползи, включително повишаване на видимостта за бизнеса и увеличаване на количеството препоръки. Събрахме 5-те най-ефективни практики за успешни покани, за да бъдат BNI срещите желано събитие за вашите посетители.

Съвет №1: Опознайте бизнеса на вашия посетител

Едно от най-важните неща, които можете да направите, когато отправяте покана към посетител, е да разберете повече за неговия бизнес предварително. Това ще ви позволи да персонализирате поканата спрямо специфичните нужди на бизнеса. Например, ако вашият посетител е брокер на недвижими имоти, можете да разкажете успешни истории на представители на неговата област в BNI. Познаването на бизнеса на вашите посетители, ще ви помогне да изградите убедителна аргументация за ползите, които ще получат на срещата на дружеството ви.

Съвет №2: Проследяване и напомняне

Свържете се с посетителя си ден преди срещата, за да проверите има ли необходимата информация за място, ден и час, или въпроси, с чиито отговори можете да му съдействате. Усилието, което ще коства не повече от 5 минути от вашето време (телефонно обаждане или имейл), ще покаже на вашия посетител, че присъствието му на срещата е важно за вас и цените неговото време. Това допълнително напомняне увеличава шансовете посетителят действително да присъства.

Съвет №3: Бъдете последователни с поканите

Последователността е от ключово значение при поканите на посетители. Ако каните посетители само спорадично, е малко вероятно да видите реални резултати. Вместо това, поставете си за цел да допринасяте с поне един посетител всяка седмица. По-големият брой посетители увеличава вероятността за привличане на нови бизнес лидери във вашето дружество и респективно на бизнеса по препоръки.

Съвет №4: Стойността за посетителите

Когато отправяте покана към посетител, най-важното за него е да разбере кои са ползите, които ще получи срещу 2 часа от своята сутрин. Споделете за вашите лични резултати от бизнеса по препоръки в BNI и влиянието, което участието в организацията оказва върху растежа на компаниите в дружеството. Споменете новите контакти (обикновено 30+ бизнес собственици присъстват на всяка седмична среща), изграждането на видимост чрез представяне на бизнеса и вратите към нови партньорства.

Съвет № 5: Бъдете полезни, не настоятелни

Избягвайте да бъдете прекалено настойчиви. Да звучите ентусиазирани, когато споделяте за предимствата на BNI, може да бъде въздействащо, но се старайте да не преминавате границата и да не изглеждате агресивни или отчаяни. Фокусирайте се върху изграждането на отношения с вашия посетител, отнасяйте се с уважение и искреност. Това би било достатъчно, за да провокирате интереса му към срещата.

Източник

Author

Напиши коментар